Bell Schedule

Riverbend Elementary BELL SCHEDULES 19-20
Regular Schedule Thursday Schedule Conference Schedule Bell Description
8:45 9:45 8:45 AM Breakfast bell
8:45 9:45 8:45 AM Playground Bell
8:55 9:55 8:55 Tardy bell
9:00 10:00 9:00 Begin day bell
       
11:45 11:45 11:35 2nd lunch & 1st & 4th recess
11:50 12:50 11:40 3rd lunch & 5th recess
12:00 12:00 11:50 End K recess & 2nd recess
12:05 12:05 11:55 End 1st & 4th recess & start 3rd recess
12:10 12:10 12:00 End of 5th recess & start 4th lunch
12:20 12:20 12:10 End 2nd recess
12:25 12:25 12:15 End 3rd recess & end 4th lunch
12:30 12:30 12:20 End 5th Lunch
    12:30 Dismissal Bell for Conferences
       
1:20 1:20   K & 1st PM recess
1:35 1:35   End K & 1st PM recess
       
1:55 1:55   Start PM recess
2:10 2:10   End PM recess
       
3:15 3:15 12:30 End of day